Manifesto Ordre Reaux Croix

2002-2012

 

I.

Ordre Reaux Croix er viet til Reintegrasjonens Vei:
Erkjennelsen, forståelsen og videreførelsen av det Ene Mysterium til dem som begjærer det, og makter å gripe det.

II.

O.·.R.·.C.·. er en Suveren Orden, styrt av en Stormester.

III.

O.·.R.·.C.·. forpakter en eldgammel muntlig, skriftlig og rituell vestlig mysterietradisjon kjent som Martinisme.

IV.

O.·.R.·.C.·. er en enhetlig manifestasjon av den komplette Martinisttradisjonen.

V.

O.·.R.·.C.·.s fundament er den opprinnelige læren og initiatoriske tradisjonene til Martinez de Pasqually, Jean Baptiste Willermoz og Louis-Claude de Saint-Martin.

VI.

O.·.R.·.C.·. forpakter en ikke-dogmatisk og erfaringsbasert opplysningstradisjon, og bekjenner seg derfor ikke til noen utelukkende religiøs konfesjon.

VII.

O.·.R.·.C.·. skal bevare, utvikle og reaktualisere denne tradisjonen i takt med samtiden, og all fremtid.

VIII.

O.·.R.·.C.·. opptar frie menn og kvinner, av sunn fornuft og god vilje, som bærer et begjær etter opplysning i sitt hjerte.

IX.

O.·.R.·.C.·. befordrer sine medlemmer kun gjennom personlig erkjennelse av sine graders mysterium, og fremvist evne til å manifestere denne erkjennelsen i ens liv.

X.

O.·.R.·.C.·. krever en taushetsed rundt sin lære, ritualer, og medlemmenes identitet. Hvert medlem står derimot fritt til å bekjentgjøre sitt eget medlemskap.

XI.

Hvert medlem av O.·.R.·.C.·. skal manifestere fruktene av sitt arbeid i verden. For menneskehetens beste, og det Store Verkets fullbyrdelse.

XII.

O.·.R.·.C.·. er grunnlagt og forpaktet på frivillig basis, og skal alltid forbli en frivillig organisasjon.

XIII.

Om O.·.R.·.C.·. ikke lengre tjener idealene i dette Manifestet, skal Ordenen oppløses.

 

Bekreftet ved innsettelse som stormester:

Lucius de la Croix 2002 – 2012

Désir de la Croix 2012 –