C.·.B.·.C.·.S.·.

C.·.B.·.C.·.S.·. er ordenens Riddergren, hvor åndelig ridderskap om filosofi er metoden for sannhetssøken.

CBCS-Seal-orc

Ordre de Chevaliers Bienfaisantes de la Cité Sainte – Ridderne av den Hellige By, er Ordenens ridderlige gren og vår arv etter Willermoz.

Etter å ha fullført en tid i Voie Cardiaques II? grad, kan man søke opptak i denne grenen, hvor man arbeider med et mer dyptgripende filosofisk perspektiv på det indre alkymiske arbeidet man allerede har startet med.

Willermoz’ læreart er svært utfordrende på eget verdisyn, men samtidig også veldig billedlig i måten den presenteres på. Mange av illustrasjonene som brukes som sinnbilder for gradenes prosesser er malt av dem kjente martinisten og symbolist-kunstneren Arnold  Böcklin (1827-1901).

Opprinnelig var det nødvendig å være frimurer for å tre inn i C.·.B.·.C.·.S.·., men da Ordre Reaux Croix ikke praktiserer noen form for frimurergrader, er de symbolske grunnelementene som kreves for å arbeide med denne grenen innført i de forberedende gradene i Voie Cardiaque. Disse elementene er ikke mureriske, men innovasjoner Willermoz tilførte sitt eget system.

C.·.B.·.C.·.S.·. begynner med Mester av St. Andreas graden, ofte bare forkortet som Mester X. Her arbeider man med en restaurasjon av seg selv og sine medmennesker, i erkjennelsen av at det man gjør mot andre, det gjør man også mot seg selv.

Etter dette begynner arbeidet i ordenens Kapittel, hvor man som Våpendrager-Novise, skal formulere sin egen ridderdevise og motto.

Master X Jewel

Dette omstendelige, men også kunstneriske arbeidet er en prosess hvor man stadfester sin egen identitet og sine verdier. Både for seg selv og i verden for øvrig.

Sentralt for ridderskapet er Tempelet i Jerusalem som bilde på det Hellige i mennesket, og det pilegrimsmålet som alle søkende har på sin reise i seg selv. Dette er et hellig sted, ikke bare for kristne, jøder og muslimer, men representerer det Hellige for alle mennesker, uavhengig av religion.

I vår samtid hvor mørke krefter søker å fordreie menneskets likeverd, og overbevise oss om våre ulikheter, snarere enn vårt felles guddommelige opphav, arbeider Ridderne av den Hellige By for et samfunn hvor alle mennesker skal kunne utfolde seg selv, og søke det hellige slik de selv ønsker i harmoni og fred med hverandre.

I ridderskapet studerer og utforsker man de mange utfordringer livets prøver utsetter en for når man prøver å legemliggjøre idealer som mot, sannferdighet, nestekjærlighet og likeverd.

Sentralt for dette arbeidet er at man ikke kan løsrive ens egen selvutvikling og verdier fra hvordan man samhandler med og respekterer sin neste, uansett hvilke meningsmotsetninger som tilsynelatende skiller oss fra hverandre, og et fokus på at vi innerst inne alle er adelige, med et felles opphav i den Evige.

Ordre Reaux Croixs Ordensregel gir et utførlig inntrykk av det verdigunnlaget ordenen hviler på.

Willermoz intenderte opprinnelig at Riddergraden skulle følges av to hemmelige grader, Bekjent og Storbekjent Ridder, og slik lede til et theurgisk arbeid i Elus Coën.

Da Ordensregelen ble godkjent, og planen for ritens reform ble vedtatt på Wilhelmsbad-konventet i 1782, var samlingens tyske delegasjon imot dette. I Ordre Reaux Croix opereres derimot hele riten slik Willermoz opprinnelig ønsket det, og de to hemmelige gradene konfereres, ikke bare som instruksjonsgrader, men som fulle indre alkymiske innvielser slik de forelå i 1770.

Systemets fullendelse er M.S.C. graden, hvor Willermoz sammenfattet Elus Coëns theurgiske og initiatoriske system på en enkel og elegant måte.

C.·.B.·.C.·.S.·. arbeides i dag i Norge, Sverige, USA, Canada og Argentina.

CBCS-jewel